My comic/illust

posted on 09 Apr 2008 15:37 by punnoji

 

 MY COMIC

หน้ารวมงานการ์ตูนทั้งหมดที่เขียนขึ้นมาฮะ
ย้อนตั้งแต่ปีมะโว้หาอ่านได้ที่นี่ถ้าขี้เกียจตามหา
ไม่แน่ใจว่าจะมีใครอ่าน
แต่อ่านแล้วอยากขอคำติชมเท่านั้นเองขรับ


รักคนอ่าน

คอมมิค


 

CG

 

Other illust